Gedragsregels en vertrouwenscontactpersonen

in archief: Algemeen.

Bij S.V.’s-Graveland vinden wij de zorg voor een veilige omgeving, in het bijzonder voor onze jeugdleden, erg belangrijk. Grensoverschrijdend gedrag komt helaas vaker voor dan we allemaal denken. Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.)
Om seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen, hanteren wij de door het NOC/NSF opgestelde gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:
  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
Wanneer er vragen zijn omtrent bovengenoemde gedragsregels of de naleving daarvan kan contact opgenomen worden met onze vertrouwenscontactpersonen (VCP) via VCP@svsgraveland.com
Onze vertrouwenscontactpersonen Nicolette Lachmann en Bert Schmidt hebben in hun dagelijkse functie regelmatig te maken met delicate kwesties en zullen elke reactie vertrouwelijk, discreet en onafhankelijk behandelen.
Vanaf seizoen 2017-2018 vragen wij al onze jeugdbegeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Belangrijke wijzigingen voor dit seizoen

in archief: Algemeen.

In het handboek Competitiezaken van de KNVB is een aantal wijzigingen voor seizoen 2017-2018 opgenomen. De meest belangrijke vermelden we hieronder.

Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd  Categorie A
In categorie A mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd alleen worden verplaatst naar een datum gelegen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum. Binnen de periode van de flexibele winterstop (zie speeldagenkalender) mag een wedstrijd ook naar achteren worden verplaatst.

Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij de betreffende wedstrijd vermeld. Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren, vrouwen tot en met de eerste klasse en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen nadien via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht. Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de competitieleider. Het verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.

Categorie B In seizoen 2016/’17 was het toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere datum te verplaatsen die lag binnen 42 dagen na de oorspronkelijke speeldagdatum en vóór het einde van de competitie.

In seizoen 2017/’18 mogen wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 23 september t/m 31 januari wel in onderling overleg verplaatst worden, maar deze moeten wel in deze periode gespeeld worden. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor de laatste twee competitierondes van 19/20 en 26/27 mei. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum. Lees verder…

Beleef de finale van Oranje live.

in archief: Algemeen.

Het begon met het openingsduel tegen Noorwegen en zondag wordt het laatste duel van de Oranje Leeuwinnen gespeeld: De Finale. En net als alle andere wedstrijden kun je ook deze wedstrijd op een groot scherm zien in De Fuik. Het is net alsof je in het stadion zit, maar dan op een VIP plaats, inclusief bitterballen.

Voor de wat ongeduldige kinderen is de sportzaal open om er zelf een balletje te trappen.

Zorg dat je er bij bent om deze historische wedstrijd live te zien. Aanvang 17:00 uur.

Nieuws van de sponsorcommissie

in archief: Algemeen, Sponsoren.

Zomerstop of niet, achter de schermen is de Sponsorcommissie volop bezig met het nieuwe seizoen. Laurence Kempers en Tom van Rijn hebben zich aangemeld als nieuwe commissie leden en zij zijn actief nieuwe sponsors aan het benaderen en daar zijn we zeer blij mee, aangezien ook zij weer hun eigen ideeën en netwerk hebben.  Dit heeft direct effect en vandaar alvast een korte update van nieuwe sponsors of sponsor bijdragen.

Nieuwe Borden langs het hoofdveld: Hovenier Pieter Vlug,  Rabobank,  M. Loohuizen Onderhoud en Renovatie,  Nimmerdor enjoy flowers, Aannemersbedrijf van Diermen en we zijn nog bezig met 2 of 3 andere kandidaat bord sponsors.

Nieuwe kleding sponsors: Senioren Zaterdag Openhaardhout Gigant.nl,   JO17-1  Veilinghuis van Spengen,   JO12-1 Dirk’s Sportcafe,   JO8-1 Stucadoorsbedrijf Arnoud van der Lelie.

Daarnaast zijn we nog bezig met 1-2 sponsors om voor 8 teams trainingsjacks aan te schaffen, zodat alle teams er op zaterdag netjes bij lopen.

We zijn deze nieuwe (en uiteraard de bestaande) sponsors zeer dankbaar voor hun bijdragen aan S.V. ’s-Graveland. Dringend verzoek aan alle leden en ouders is om te kijken waar deze bijdrage door sponsors aan S.V.’s-Graveland ‘terugbetaald’ kan worden door producten of diensten van de sponsors af te nemen. De meeste sponsors doen hun sponsoring niet vanuit een puur commercieel oogpunt, maar waarderen het zeer als S.V.’s-Graveland-leden bij hun kopen.

Beleef de derby der lage landen met z’n allen!

in archief: Algemeen.

Maandagavond speelt het Nederlands elftal de laatste poulewedstrijd op het EK tegen onze Zuiderburen; een echte clash. We merken dat het enthousiasme over VROranje onder de Nederlanders toeneemt., maar ook bij de SV.  ‘s-Gravelanders en het dus steeds gezelliger wordt in De Fuik. Daarom verzamelen de Oranjefans zich  maandag weer. En met z’n allen kijken is toch veel leuker dan alleen op de bank: Uitnodiging 24 juli 2017 WEURO Belgie – Nederland

Voorlopige indeling trainingstijden

in archief: Algemeen.

Onderstaand de voorlopige indeling van de trainingstijden. In de komende weken zullen ook de velden worden toegevoegd. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de trainers.

Vanwege de late vakantie laten we het aan de trainers over om te bepalen wanneer zij met de training beginnen. Op zaterdag 2 september starten alle jeugdteams en zaterdag senioren met hun eerste officiële (beker)wedstrijd.

TEAM DAG – 1 TIJD DAG – 2 TIJD
Selectie zondag Dinsdag 20:15-21:45 Donderdag 20:15-21:45
Lagere senioren Dinsdag 20:15-21:45
3e Vrijdag 20:00-21:30
JO 19 – 1 Maandag 20:15-21:30 Woensdag 20:15-21:30
JO 19 – 2 Maandag 20:15-21:30 Woensdag 20:15-21:30
JO 17 – 1 Maandag 19:00-20:15 Woensdag 19:00-20:15
JO 17 – 2 Maandag 19:00-20:15 Woensdag 19:00-20:15
JO 17 – 3 nnb
JO 15 – 1 Maandag 19:00-20:15 Woensdag 19:00-20:15
JO 15 – 2 Maandag 19:00-20:15 Woensdag 19:00-20:15
JO 15 – 3 Dinsdag 19:00-20:15
JO 14 – 1 Dinsdag 19:00-20:15 Donderdag 19:00-20:15
JO 14 – 2 Dinsdag 18:00-19:00 Donderdag 18:30-19:30
JO 14 – 3 nnb
JO 13 – 1 Dinsdag 18.45-20.00 Donderdag 19:00-20:15
JO 12 – 1 Maandag 15:30-16:45 Woensdag 15:30-16:30
JO 12 – 2 Maandag 18:30-19:30 Donderdag 18:00-19:00
JO 11 – 1 Dinsdag 18:00-19:00 Donderdag 18:00-19:00
JO 11 – 2 Dinsdag 18:30-19:30 Donderdag 18:00-19:00
JO 11 – 3 Woensdag 14:30-15:30
JO 10 – 1 Dinsdag 18:00-19:00 Donderdag 18:00-19:00
JO 10 – 2 Dinsdag 18:00-19:00 Donderdag 18:00-19:00
JO 10 – 3 Dinsdag 18:00-19:00 Donderdag 18:00-19:00
JO 9 – 1 Maandag 18:00-19:00 Woensdag 18:00-19:00
JO 9 – 2 Maandag 18:00-19:00 Woensdag 18:00-19:00
JO 9 – 3 Woensdag 17:30-18:30
JO 9 – 5 Woensdag 17:30-18:30
JO 8 – 1 Woensdag 18:00-19:00
JO 8 – 2 Woensdag 18:00-19:00
F-onderling Woensdag 17:00-18:00
VR1 Woensdag 20:15-21:30
VR2 Woensdag 19:30-20:30
MO 19 – 1 Dinsdag 19:00-20:15 Donderdag 19:00-20:15
MO 17 – 1 Dinsdag 19:15-20:30 Donderdag 19:45-21:00
MO 15 – 1 Dinsdag 19:00-20:15 Donderdag 19:00-20:15
MO 15 – 2 Woensdag 19:00-20:15
MO 13 – 1 Maandag 18:30-19:45 Woensdag 18:30-19:45
MO 13 – 2 Dinsdag 18:00-19:00 Donderdag 18:00-19:00
MO 11 – 1 Dinsdag 18:00-19:00 Donderdag 18:00-19:00
JO 9 – 4M Woensdag 18:00-19:00
JO 9 – 6M Woensdag 18:00-19:00