Contributies seizoen 2014-2015

in archief: Algemeen.

In juni 2013 is er een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden in verband met het aanleggen van ons kunstgrasveld. Er is aan de toen aanwezige leden uitgelegd dat dit kunstgrasveld een extra jaarlijkse kostenpost van ruim € 20.000 tot gevolg zou hebben. Dit kwam neer op € 40,00 per spelend lid.

Het voorstel van het bestuur was een eerste contributieverhoging van € 20,00 ingaande het seizoen 2013-2014 en een tweede verhoging van € 20,00 met ingang van het seizoen 2014-2015. Er is toen toegezegd dat de tweede verhoging wellicht lager uit zou kunnen vallen indien bestuur en leden er in zouden slagen om extra inkomsten te genereren.

Vervolgens werd er tot stemming overgegaan en is dit voorstel met 203 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

We zijn nu ruim een jaar verder en kunnen goed nieuws melden aan onze leden. Door veel extra inkomsten uit de reclameborden en door heel veel zelfwerkzaamheid bij het onderhoud van het kunstgrasveld  kunnen we volstaan met een contributieverhoging voor dit seizoen van € 5,00 in plaats van € 20,00 voor alle spelende leden.

De contributies voor dit seizoen zijn nu als volgt:

Senioren                             €  195,00

Junioren                             €  155,00

Pupillen                               €  135,00

Smurfen                             €    95,00

Niet-spelende leden     €    50,00  (ongewijzigd)

Wij spreken, mede namens onze leden, onze hartelijke dank uit aan de sponsors en vrijwilligers die dit financieel mogelijk hebben gemaakt.

Bestuur s.v. ‘s-Graveland

E5 in nieuwe shirts van Technisch Installatiebureau Stam

in archief: Algemeen, Sponsoren.

Dankzij bemiddeling van 1 van de ouders is de E5 vanaf vandaag te bewonderen in nieuwe shirt, beschikbaar gesteld door Technisch Installatiebureau Stam uit Kortenhoef. Zij verrichten alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van gas, cv en elektrische installaties. De aanwezigheid van kleinzoon Julyan Stam in de E5 heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de totstandkoming van deze mooie sponsoring. Lees verder…

Topspits Spakenburg traint meisjes MB1

in archief: Algemeen, Dames/meisjes.

De MB1 is afgelopen woensdag getraind door Maurice van der Wilt. Maurice is de spits van algemeen landskampioen bij de amateurs Spakenburg. Maurice heeft een leerzame en enthousiaste training gegeven. Beide partijen waren zeer tevreden en hebben de intentie uitgesproken hier een vervolg aan te geven. De s.v.’s-Graveland wil Maurice complimenteren met zijn belangeloze en professionele bijdrage en hopen dat de blauw-witte samenwerking een vervolg krijgt.

Foto’s

Spelregelbewijs 2e jaars B-junioren

in archief: Algemeen, Scheidsrechters.

Met ingang van het seizoen 2014/’15 zijn tweedejaars B-junioren (geboortejaar 1998) verplicht het KNVB-spelregelbewijs te halen. De invoering van het spelregelbewijs is een van de maatregelen uit het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’. De bedoeling is dat de spelers door het halen van het spelregelbewijs meer inzicht in en begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter krijgen. Lees verder…

Pupillen in actie voor Grote Clubactie

in archief: Algemeen, Jeugd.

Zaterdag 13 september a.s. is weer de start van de Grote Clubactie, een zeer belangrijke inkomstenbron voor sv ’s-Graveland EN de lotenverkopers. Loten worden e voor € 3,00 euro verkocht, 80% van de opbrengst is voor s.v ’s-Graveland. De verkopende leden verdienen € 0,25 per verkocht lot, waardoor het voor onze D-E-F pupillen een leuke bijverdienste is. Voor s.v. ‘s-Graveland levert deze actie jaarlijks netto een zeer mooi bedrag op. Lees verder…

MB1 krijgen toptrainers

in archief: Algemeen.

De MB1 zijn nog steeds naarstig op zoek naar iemand die hen op de woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur wil gaan trainen. Tijdens de zoektocht zijn ze erg inventief en proberen ze bij het ontbreken van een vaste trainer op interim basis toch goede trainers te vinden die hen kunnen trainen. Voor komende woensdag hebben zij Maurice van der Wilt en Niels Buitenhuis, spelers van  landskampioen Spakenburg, weten te ‘strikken’.  Lees verder…

Toto ‘s-Graveland 1

in archief: Algemeen.

Een aantal leden heeft vorig seizoen een toto georganiseerd en toen werd deze ‘s-Graveland voetbaltoto door de deelnemers zeer amusant gevonden. Leden buiten de selectie waren niet op tijd op de hoogte en konden daarom niet op tijd meedoen. Dit seizoen willen zij dit breder onder de aandacht brengen en meer mensen in de gelegenheid stellen om deel te nemen.
In onderstaande documenten lees je de bedoeling en uitleg. Als je mee wilt spelen neem dan contact op via totosvs@gmail.com.
Spelreglement ’s-Graveland 1 toto
Toto ‘s-Graveland